Telefon: 004 021-3124442 Email: office@romalimenta.ro
 
 

Un set de instrumente pentru eficiența energetică în lanțurile frigorifice din sectorul alimentar

Amsterdam, 23 septembrie 2021 – ICCEE, un proiect finanțat prin programul Orizont 2020, lansează mai multe instrumente dezvoltate de partenerii de proiect în ultimele luni, toate cu un singur scop: creșterea eficienței energetice și a culturii de sustenabilitate a companiilor industriale, a depozitelor, a stocării la rece și a operatorilor logistici, oferind chei pentru a-și îmbunătăți activitatea de bază prin revizuirea cu ușurință a operațiunilor lor.

ICCEE este un proiect pe 3 ani lansat în septembrie 2019 și finanțat prin programul european Orizont 2020, care își propune să transforme oportunitățile de eficiență energetică ale companiilor din sectorul alimentar în investiții efective și să le permită să găsească oportunități de îmbunătățire a lanțului de frig printr-o abordare holistică.

În acest scop, o echipă de experți din sectorul privat și din sectorul public a creat un program complet de consolidare a capacităților dedicat îmbunătățirii performanței energetice, prin formare directă și e-learning. Cursurile de formare, organizate în întreaga Europă începând din 2020, au permis implicarea multor părți interesate din lanțul valoric. Pentru a face schimb de cunoștințe privind eficiența energetică a refrigerării industriale și pentru a crește numărul de participanți care primesc aceste cunoștințe, ICCEE a lansat o platformă de e-learning, disponibilă pe site-ul proiectului.

Până la sfârșitul anului 2021, sunt în curs de desfășurare 8 ateliere mai interactive și digitale ale UE, pentru a prezenta părților interesate unele dintre instrumentele dezvoltate pentru a sprijini în continuare industria în drumul sau către durabilitate și creșterea eficienței energetice și pentru a ii permite să le utilizeze. Fiecare atelier va defini în profunzime cele trei măsuri principale de eficiență energetică care rezultă din aplicarea instrumentelor, precum și oportunitățile de finanțare pentru aplicarea acestora. Acestea vor permite, de asemenea, să se concentreze asupra unui anumit subsector: băuturi, produse lactate, pește, alimente congelate, fructe și legume, carne și HORECA.

Cele 6 instrumente ICCEE, care tocmai au fost lansate pe site-ul proiectului, permit utilizatorilor să își adauge propriile date și caracteristici sectoriale, să efectueze analize comparative și analize de tip "what-if" pentru a reduce incertitudinile și riscurile, să evalueze costurile-beneficii ale măsurilor de eficiență energetică de-a lungul lanțului de aprovizionare printr-o abordare holistică, să acorde prioritate măsurilor de îmbunătățire a performanței economice și energetice a întregului lanț de aprovizionare, să evalueze beneficiile non-energetice, cum ar fi creșterea competitivității, reducerea întreținerii, îmbunătățirea mediului de lucru și, în cele din urmă, să fie informati cu privire la oportunitățile de finanțare existente pentru măsurile de eficiență energetică. Tutoriale video sunt furnizate pentru a naviga utilizatorii prin intermediul instrumentelor și să le permită să isi upgradeze abilitățile.

O altă platformă, Rețeaua de informare a industriei, a fost creată pentru a spori schimbul dintre părți interesate, promovând legătura dintre diferitele părți interesate de pe piață și reducând decalajul dintre cerere și ofertă. Aceasta cuprinde trei secțiuni: o comunitate de practicieni pentru discuții, o bibliotecă și un depozit tehnic pentru a reduce decalajul dintre cererea și oferta de pe piață– catalogul inovatiilor. Platforma va fi populată in timp cu manuale, broșuri, caiete tehnice și alte informații disponibile privind evoluțiile legislative și tehnice pentru lanțurile de aprovizionare la rece din sectorul alimentar și invită părțile interesate să contribuie.

În plus, au fost anunțate două evenimente majore ale proiectului, în cadrul carora părțile interesate vor auzi despre aceste instrumente și despre activitatea proiectului: primul eveniment, 19 octombrie, se bazează pe rezultatele a 7 proiecte finanțate de UE:  DEESME, E2DRIVER, INNOVEAS, SMEmPOWER, SPEEDIER, ICCEE si Triple-A, și face parte din programul extins al Săptămânii europene a energiei durabile. Acesta este organizat ca eveniment pe termen mediu al ICCEE și va oferi orientări și bune practici pentru punerea în aplicare a soluțiilor de eficiență energetică, concentrându-se pe provocările, oportunitățile, noile forme de acțiuni și reglementări pentru a consolida rolul IMM-urilor în tranziția energetică.

Conferința finală a proiectului va fi organizată în cadrul Zilelor Mondiale ale Energiei Durabile, la Wels, Austria, la începutul lunii martie 2022.

Pentru informatii suplimentare, vizitati iccee.eu

Platforma IIN poate fi accesata la iin-iccee
Contact presa
Marine Faber, Senior communications expert, IEECP -  marine@ieecp.org - +33 6 10 04 75 64
Nota editorului
Despre ICCEE
ICCEE (Îmbunătățirea eficienței energetice a lanțului frigorific, septembrie 2019 - august 2022) va facilita IMM-urilor din lanțurile de frig din sectorul alimentar să ia măsuri de eficiență energetică (EEM) după efectuarea auditurilor energetice ale lanțului de aprovizionare. Accentul pus pe lanțurile frigorifice ale sectorului se datorează cerințelor semnificative de energie (transport frigorific, prelucrare și depozitare) cu un potențial mare de economisire. Punerea în aplicare a unei abordări holistice, trecerea de la perspectiva unei singure întreprinderi la evaluarea lanțului, conduce la creșterea oportunităților pentru EEM- uri. Pentru a permite actualizarea EEM-urilor, ICCEE va: a) implementa și aplica un instrument analitic de eficiență energetică pentru a sprijini și facilita luarea deciziilor la diferite niveluri organizaționale ale companiei și b) va lansa un program de consolidare a capacităților către personal și părțile interesate relevante și o comunitate dedicată sprijinirii unei schimbări în cultura energetică a sectorului. Fezabilitatea EEM-urilor va fi evaluată luând în considerare impactul economic, de mediu și social care cuprinde întregul lor ciclu de viață și întregul lanț de aprovizionare. De asemenea, vor fi abordate beneficiile non-energetice și aspectele comportamentale și vor fi evaluate recomandările privind schemele de finanțare pentru IMM-uri.

https://www.romalimenta.ro/webimg/Banner_ICCEE_news.jpg

Mai multe comunicate de presa puteti citi aici.

Termeni si conditii    |   Confidentialitate si GDPR    |   Contact
Copyright© 2024 : romalimenta.ro    Webdesign: Eurodata Serv