Telefon: 004 021-3124442 Email: office@romalimenta.ro
 
 

Home » Teme majore de interes » Piata Unica, PAC » Privire generala asupra principalelor elemente din pachetul reformei PAC agreat la 26 iunie 2013

 

Privire generala asupra principalelor elemente din pachetul reformei PAC agreat la 26 iunie 2013

Data : 2014-12-18

Link : Privire generala asupra principalelor el

Parlamentul si Consiliul European au ajuns la un acord politic asupra celor 4 propuneri de reforma PAC la 26 iunie. Aveti mai jos principalele elemente ale acordului. A se tine cont ca unele dintre aceste elemente trebuie inca verificate.

Organizarea Comuna de Piata Unica

Mareste puterea de negociere a fermierilor in lantul alimentar:

 • Recunoasterea POs: recunoastere voluntara a POs de catre Statele Membre pt toate sectoarele (exceptand in sectorul laptelui, asa cum e mentionat in pachetul lapte);

 • Recunoasterea asociatiilor de POs: recunoastere voluntara a asociatiilor de POs de catre Statele Membre;

 • Recunoasterea IBOs: recunoastere voluntara a IBOs de catre Statele Membre pt toate sectoarele;

 • Negocieri contractuale: Posibilitatea ca POs sa negocieze colectiv contracte in sectoarele ulei masline, carne vita si culturi arabile in anumite conditiuni. Volumul acoperit de negocieri trebuie sa reprezinte mai putin de 20% din piata nationala in sectorul ulei masline si de 15 % in celelalte sectoare (fata de ponderea de 33% din sectorul lapte).

 • Extensia regulilor din interiorul unui sector: Posibila extindere a regulilor pt toate sectoarele, decisa de Statele Membre la cererea unei organizatii;

 • Competitie: Ghid de pregatit de catre Comisie in urmatoarele luni privind functionarea POs si aplicarea legii competitiei in sectorul agricol;

 • Managementul furnizarii: Abilitarea Statelor Membre ca, la cererea POs, sa controleze furnizarea de branzeturi si sunci PDO/PGI.

Instrumente ale managementului crizei

 • Clauza generala de salvgardare: in caz de disturbari ale pietei, posibilitatea Comisiei de a lua masuri de urgenta;

 • Management temporar al volumelor: Sub supervizarea Comisiei, producatorii pot temporar sa aiba permisiunea de a controla volumele plasate pe piata;

 • Rezerva de Criza (€400 milioane).: finantata prin reducerea anuala a platilor directe (disciplina financiara) si de utilizat pentru interventia pe piete prin, de exemplu, ajutor de depozitare publica/privata si restitutii la export. Daca suma nu este folosita pt o criza, va fi returnata fermierilor ca plati directe in anul urmator.

Interventia publica si ajutorul pt depozitarea privata: sistemul existent sa continue cu ajustari tehnice mai ales pt carnea de vita si lactate. Deschiderea preturilor de interventie la carnea vita si vitel va fi facuta prin acte delegate.

Preturi de referinta: Nicio schimbare in preturile de referinta, dar PE a obtinut acte delegate la schimbarea si stabilirea preturilor de referinta.

Standarde de marketing: standardul general de marketing este abandonat. Totusi standardele existente de marketing specifice sectoarelor raman.

Zahar: Sfarsitul regimului cotelor de zahar la 30 septembrie 2017; prevederi standard pentru intelegeri intre fabricile de zahar si cultivatori vor continua dupa sfarsitul cotelor; zaharul alb ramane eligibil pt ajutor stocare privata in perioada post-cote.

Vin: Nou sistem al mecanismului de management al autorizarii plantarilor pt perioada 2016-2030, cu limita de 1% pt extra arie per an.

Lapte: O propozitie va fi inclusa pt a da Comisiei puteri de a ataca dezechilibre severe de piata dupa sfarsitul cotelor in 2015. Amendamentul sprijinit de dl. Dantin privind controlul furnizarilor in sectorul lapte a cazut.

Platile Directe

Plata unica pe ferma: Impartita in doua plati, schema platii de baza, care va acoperi 70% din platile directe si plata pt inverzire, care va acoperi 30% din platile directe.

Convergenta interna: efect de redistributie pt a asigura ca fiecare fermier atinge o plata minima de 60% din media nationala/regionala pana in 2019. Statele Membre care in prezent mentin platile pe baza istorica pot alege din diferite optiuni. Nicio plata nu poate scadea mai mult de 30%.

Plata pt inverzire: 30% din platile directe legate de 3 practici agricole prietenoase mediului:

 • Diversificarea culturilor (cel putin 2 culturi cand terenul arabil depaseste 10 ha si cel putin 3 culturi cand terenul arabil depaseste 30 ha).

 • Mentinerea pasunilor permanente,

 • Mentinerea unei ‘arii focusate ecologic’ de cel putin 5% din aria arabila a exploatatiei cu o suprafata mai mare de 15 ha. Cifra poate creste la 7% dupa un raport al Comisei din 2017 si o propunere legislativa.

Echivalenta verde: Un numar de scheme existente de agro-mediu deja in functiune si listate intr-o anexa, agricultura organica si schemele nationale de certificare vor fi luate in considerare ca echivalente celor 3 masuri de inverzire. Pentru a evita o finantare dubla a acestor masuri, va exista o reducere a platilor prin programe CD.

Penalitati verzi: Nicio penalitate in primii doi ani de implementare a reformei; in 2017, un fermier poate pierde pana la 120% din platile pt inverzire (125% in 2018).

Plati cuplate: scheme optionale pt Statele Membre (aceeasi lista a sectoarelor acoperite ca in propunerea Comisiei). Platile cuplate vor fi limitate la 8%-13% din anvelopa nationala, depinzand de situatia prezenta la nivelul Statelor Membre (5% in propunerea Comisiei). Comisia poate aproba o rata mai mare cand se justifica. Exista posibilitatea unui supliment de 2% sprijin cuplat pt culturile proteice.

Fermieri activi: Statele Mebre sa aplice o lista negativa UE de activitati business care vor fi excluse de la primirea platilor directe (aeroporturi, servicii cale ferata, terenuri sport, lucrari ape, servicii imobiliare). Statele Membre pot adauga alte afaceri non-agricole similare, pe baza unor criterii obiective si non-discriminatorii.

Schema pt tinerii fermieri: Introducerea unei scheme de sprijin obligatorii pt tinerii fermieri, utilizand pana la 2% din anvelopa nationala anuala: 25% top-up al platilor de baza in timpul primilor 5 ani de la instalare.

Schema pt micii fermieri: schema optionala pt Statele Membre, utilizand maximum 10% din plafonul anual national. Plata anuala ar fi intre 500€ si 1250€ si exploatatiile vor fi exceptate de la noile reguli de inverzire si de la majoritatea cerintelor de conformitate incrucisata.

Plata Redistributiva: instrument voluntar pt Statele Membre care pot utiliza pana la 30% din anvelopa lor nationala ca plata redistributiva pt fermieri pe primele lor 30 hectare.

Dezvoltare rurala

Noile reguli nu vor mai fi clasificate in axe (cu cerinte minime de cheltuit per axa). Va fi la latitudinea Statelor Membre/regiunilor sa decida care masuri vor folosi in scopul atingerii tintelor stabilite asupra a 6 prioritati generale:

 • usurarea transferului de cunoastere si inovatie in agricultura;

 • intarirea viabilitatii fermei si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura;

 • promovarea organizatiei lantului alimentar, a bunastarii animale si a managementului riscului in agricultura;

 • restaurarea, prezervarea si intarirea ecosistemelor;

 • promovarea eficientei resurselor si sprijinirea trecerii la o economie scazuta in carbon si rezistenta la climat in agricultura;

 • promovarea incluziei sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Programele de dezvoltare rurala vor fi mai bine coordonate cu alte fonduri europene.

Sub-programe tematice: Statele Membre vor putea proiecta sub-programe pe chestiuni specifice. Trei au fost adaugate pe lista: femeile din zonele rurale si atenuarea scimbarilor climatice/adaptare, biodiversitate.

Inovatie: Introducerea noului Parteneriat European pt Inovatie (EIP) pentru productivitate si sustenabilitate agricola. Este destinat a grabi o mai mare cooperare dintre agricultura si cercetare in vederea accelerarii transferului tehnologic catre fermieri.

Scheme de calitate: Introducerea sprijinului pentru activitati de informare si promovare a produselor acoperite de scheme de calitate. Comisia va fi imputernicita sa adopte acte delegate in scopul de a ‘asigura consistenta cu alte instrumente de promovare ale Uniunii’.

Tinerii fermieri: Sprijin specific pt investitii in active fizice, start-up-uri.

Ferme mici: ajutor start-up afacere pana la 15.000€ per ferma mica.

Grup/organizatie producatori: sprijin pentru fondarea de grupuri si organizatii de producatori care au un plan de afaceri si intra sub definitia de IMM-uri.

Programe Agro-mediu-climat: Cel putin 30% din bugetul programelor de dezvoltare rurala trebuie sa fie alocat masurilor de agro-mediu (incluzand sprijin pentru agricultura organica, paduri si zone mai putin favorizate).

Cooperarea in lantul alimentar: Extinderea masurilor care pot fi sprijinite prin aceasta masura (proiecte pilot, planuri de afaceri sau de mediu). Acest instrument urmareste promovarea formelor de cooperare implicand cel putin 2 entitati din lantul alimentar si/sau crearea de clustere si retele.

Arsenalul managementului riscului: Extinderea contributiei financiare la:

 • premium (in reteaua schemelor de asigurari) pt a include un incident de mediu

 • fonduri mutuale pt a include pierderi economice cauzate de evenimente climatice adverse si infestatia cu daunatori.

Indici pot fi utilizati pentru a masura extinderea pierderilor cauzate.

Fondurile mutuale sunt extinse pt a include un instrument de stabilizare a veniturilor, furnizand sprijin fermierilor care se confrunta cu o scadere severa a veniturilor lor (cel putin 30%). Instrumentul poate compensa pana la 70% din pierderea de venit.

Reglementare orizontala

Disciplina Financiara: prag de 2.000 € de aplicat pt disciplina financiara. Daca disciplina financiara trebuie aplicata intrun anumit an, o reducere a platii unice pe ferma va fi aplicata doar fermelor care primesc mai mult de 2.000 €.

Conformitate Incrucisata: Eliminarea Directivei Retelei de Apa si a directivelor privind utilizarea sustenabila a pesticidelor din obligatiile de conformitate incrucisata.

Serviciul de consultanta a fermierilor: Extinderea listei obligatorii de probleme acoperite de FAS pt a include inverzirea, Directiva Retelei de Apa si directivele privind utilizarea sustenabila a pesticidelor.

Chestiuni negociate conform MFF

Un numar de chestiuni sunt legate de MFF:

 • Plafoane voluntare

 • Degresivitate (reducere graduala a platilor directe): ultimul compromis declara ca Statele Membre vor reduce suma platilor directe date unui fermier cu cel putin 5% la sume mai mari de 150.000 €. Fondurile rezultate ar fi transferate programelor de dezvoltare rurala.

 • Trasfer de fonduri intre piloni 

 • Convergenta externa (convergenta platilor directe dintre Statele Membre)

 • Rate co-finantare in dezvoltarea rurala

 • Rezerva de criza

 • Ajutor pentru cei mai saraci

Consiliul a ajuns la un compromis pe aceste subiecte la 8 februarie 2013. Unele din aceste probleme nu au fost ridicate in acordul politic privind MFF la 27 iunie.

Procedura si termene

 • Agreement politic asupra Reforma PAC la 26 iunie

 • Agreement politic asupra MFF la 27 iunie

 • Comisia elaboreaza texte legislative pe baza agreement

 • Comisia incepe sa lucreze la actele delegate si de implementare

 • Vot formal in Comitet Agri si plen PE (prima lectura), odata ce textele legislative sunt gata in toate limbile si este atins un agreement general MFF

 • Aprobarea textelor privind reforma PAC de catre Consiliu la intalnirea din 18-19 noiembrie (prima lectura)

 • Intrare in vigoare la 1 ianuarie 2014, cu o faza de tranzitie in 2014 mai ales privind platile directe: noi elemente cum sunt inverzirea si top-up tineri fermieri se aplica abia din 2015.

Copyright FoodDrinkEurope aisbl; photocopying or electronic copying is illegal.

Copyright FoodDrinkEurope aisbl; fotocopierea si copierea electronica sunt ilegale.

 Termeni si conditii    |   Confidentialitate si GDPR    |   Contact
Copyright© 2014 : romalimenta.ro    Webdesign : Eurodata Serv